Nieuws

1 september 2020 - Actualiteit

Door de huidige COVID-19 pandemie staan we deze winter voor belangrijke uitdagingen. Een daarvan is proberen de seizoensgriep zoveel mogelijk in te dijken. De kans bestaat namelijk dat het griepseizoen samenvalt met een nieuwe COVID-19 piek.

Daarom worden de griepvaccins dit jaar prioritair voorzien voor de risicogroepen.
✅50-plussers, chronische zieken, zwangeren, personen verblijvend in instelling
✅personen die onder hetzelfde dak wonen als bovenstaande of kinderen jonger dan 6 maanden.
✅zorgverleners
Je vaccin laat je dan best zetten tussen 15 oktober en 15 november.

Na 15 november is het vaccin beschikbaar voor de ganse bevolking.

www.laatjevaccineren.be

???? Reserveer nu al je griepvaccin bij ons ! Dit kan via mail, messenger, telefoon of spring gewoon eens binnen. 

, longen (ernstig astma of COPD), lever, nieren of

spieren. Of mensen die een verminderde weerstand
hebben door n andere ziekte of een behandeling.
• Alle personen die opgenomen zijn in een
woonzorgcentrum, een psychiatrische instelling of
een instelling voor personen met een beperking.
• Alle mensen die samenwonen met de
bovengenoemde risicopersonen of die zorgen
voor kinderen jonger dan 6 maanden.
• Alle personen werkzaam in de gezondheidssector.OVOOR WIE IS EEN
GRIEPVACCINATIE BELANGRIJK?
• Zwangere vrouwen die in het tweede of
derde trimester van hun zwangerschap zijn
op het ogenblik van het griepseizoen.
• Iedereen ouder dan 65 jaar.
• Iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden met diabetes
of een andere chronische ziekte van bijvoorbeeld
hart, longen (ernstig astma of COPD), lever, nieren of
spieren. Of mensen die een verminderde weerstand
hebben door een andere ziekte of een behandeling.
• Alle personen die opgenomen zijn in een
woonzorgcentrum, een psychiatrische instelling of
een instelling voor personen met een beperking.
• Alle mensen die samenwonen met de
bovengenoemde risicopersonen of die zorgen