Risico op diabetes

Risico op diabetes

Op 10 juni organiseerden we een diabetesdag in samenwerkiung met de diabeteseducator van lifescan. Een 120 mensen vulden de online risicotest in en een 16 mensen kwamen op gesprek bij de diabeteseducator. Het was een boeiende dag waar de nadruk lag op preventie.

Gezien het groot succes laten we de link nog even open staan. Je kunt de online risicotest dus nog altijd invullen.

Diabetes is een chronische aandoening waarbij je bloedsuikergehalte te hoog is. 1 op de 10 volwassen in ons land heeft momenteel diabetes, waarvan 90% type 2 diabetes. Diabetes verhoogt op zijn beurt je risico op een hartinfarct, beroerte, nier- en oogproblemen.

Wat is het nut van deze test ?
* Mensen die een hoog risico hebben, maar nog geen diabetes kunnen het tij nog keren. Door je levenstijl aan te passen kan je mogelijks vermijden diabetes te krijgen en medicatie te moeten nemen.
* Heb je diabetes, maar je wist het nog niet ? Neem zo snel mogelijk medicatie om verdere orgaanschade te voorkomen.